Hipotekārais kredīts 2018. gadā

Hipotekārā kredīta klienti ir fiziskās un juridiskās personas, kurām ir nepieciešams aizdevums. Hipotekārais kredīts ir ilgtermiņa aizdevums, kas tiek izsniegts pret nekustamā īpašuma ķīlu. Nekustamais īpašums var piederēt Jums vai citai personai, kura piekrīt Jums par labu to ieķīlāt. Kredīta saņemšanai ir nepieciešami nekustamā īpašuma piederību apliecinoši dokumenti.

Atkarībā no ieķīlājamā nekustamā īpašuma, lai pieteiktos kredīta saņemšanai ir jāiesniedz turpmāk uzskaitītie dokumenti:

bizness

JA ĶĪLA IR ZEME

 • zemesgrāmatu apliecība
 • zemes robežu plāns
 • būvvaldes izziņa par zemes lietošanas mērķi (ja ir)
 • būvniecības projekts (ja ir)

JA ĶĪLA IR MEŽS

 • zemesgrāmatu apliecība;
 • zemes robežu plāns;
 • aktuālā meža taksācija, izziņa par koksnes krāju (ja ir.

JA ĶĪLA IR DZĪVOKLIS

 • zemesgrāmatu apliecība;
 • tehniskās inventarizācijas lieta.
JA ĶĪLA IR MĀJA
 • zemesgrāmatu apliecība;
 • tehniskās inventarizācijas lieta;
 • zemes robežu plāns.

Ja ķīla ir dzīvoklis vai māja, tad šis nekustamais īpašums būs jāapdrošina. Atkarībā no nekustamā īpašuma atrašanās vietas un citām tā īpašībām var tikt pieprasīti arī citi dokumenti. Kā arī, lai aizdevējs varētu noteikt iespējamā kredīta lielumu var būt nepieciešams nekustamā īpašuma novērtējums.

Lai aizņēmums būtu drošs un pārdomāts ir nepieciešams apzināties savas finansiālās iespējas, proti, cik lielus ikmēneša maksājumus Jūs varat atļauties. Izvēlieties tādu kredīta atmaksas grafiku, kurš būs atbilstošs Jūsu iespējām.

Ja potenciālais aizdevējs būs banka, tad būs nepieciešami  regulārus ienākumus apliecinoši dokumenti – VID izziņa par ienākumiem, VSAA izziņa, bankas konta, uz kuru tiek saņemti ienākumi, izraksts par pēdējiem 6 mēnešiem.

Latvijā hipotekāros kredītus izsniedz licencētas kredītiestādes (bankas) un licencētas nebanku aizdevēju sabiedrības. Katram kreditoram ir sava kredītpolitika un proti, prasības ko tas izvirza pret aizņēmēju ir stipri atšķirīgas. Bankas pārsvarā piedāvā zemākas procentu likmes un garākus aizdevuma atmaksas termiņus. Savukārt nebanku aizdevu sabiedrība būs ērtāka, ja kredīts nepieciešams ātri. Lai izvērtētu, kurš no aizdevējiem spēs sniegt tieši Jums piemērotāko kredītu ir jāizanalizē liels daudzums informācijas.

Šobrīd aizdevēji Latvijā piedāvā hipotekāros kredītus ar šādiem nosacījumiem: izsniedzamā kredīta summa var svārstīties līdz 100% no nekustamā īpašuma tirgus vērtības. Kredīta valūta var būt gan eiro, gan ASV dolāri. Procentu likme tiek noteikta individuāli katram klientam, atkarībā no aizņēmēja maksātspējas un piedāvāta nodrošinājuma. Jāņem vērā, ka banka nefinansē pilnu nekustamā īpašuma pirkuma summu. Aizņēmējam būs jāpiedalās pirkumā arī ar saviem līdzekļiem, un tas attiecas arī uz nekustamā īpašuma remontdarbu un celtniecības finansējumu, bet ne vienmēr.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *